uteligger

(Bummer | Cadger | Hjemløs | Tramp | Wastrel) En hobo som vandrer i gatene, samler søppel og kull fra søppeldunker og søppel i en drøm representerer noen som samler både lovlig og ulovlig inntjening, eller noen som røper eller utsetter folks hemmeligheter, eller vasker sine private liv, eller noen som ikke har noe imot sin egen virksomhet og stiller spørsmål som ikke er noen bekymring for ham. (Se også Tiggeren | Fattigdom)