Farfar

Å bli bestefar i en drøm betyr lang levetid eller å tjene respekt. Å se bestefaren i en drøm betyr også å glede seg over et lykkelig liv. En bestefar i ens hus i en drøm representerer sin egen far. Derfor bør enhver tolkning i forhold til ens far gjelde her. Hvis bestefaren dør i en drøm, betyr det tap av ens besluttsomhet og vilje. (Se også far)