guvernører

Hvis man ser dem i en god tilstand i en drøm, betyr det at han vil oppnå sine mål, det være seg overskudd, kunnskap, veiledning eller opprettholdelse. En guvernør i en drøm representerer også en ortoped, en ingeniør, mildhet eller konformitet. Hvis en guvernør ser seg selv høre en begjæring fra en hissig person, en dum person, en gatesveier, en baker, en søppelsamler, en tjener, en danser eller en musiker i en drøm, betyr det at guvernøren vil samtykke til meningene eller råd fra andre i hans kjennelse, eller kanskje vil han lene seg mot interessene til noen opportunister. En guvernør i en drøm representerer også en far eller en mor som lærer barna sine rettferdighet og rettferdighet, og på sin side vil barnet dra nytte av dem, og spesielt hvis han følger deres råd. (Se også Jorden)