Gillyflower

(het. Nellik | Hageheliotrope | Wallflower) I en drøm, kyller blomsterblomster av en nyfødt død, en feiring som ikke vil kulminere i fred, en kortvarig lykke, en ny jobb som raskt vil bli avsluttet, eller de kunne betyr å ha stilige klær, eller verdsette kunsteffektene av en annen kultur.