Gilder

(Gullblad) I en drøm representerer en gilder en dekoratør, noen som gjør ting attraktive og hyggelige eller noen som strøk ting med sukker. Generelt representerer en gilder i en drøm en som er sannferdig i sine ord og handlinger. Hvis en gilder legger over gullblad over forsiden av en bok i en drøm, betyr det at han lyver, forfalsker ting, innoverer og at han er en aktløs person som taper pengene sine i vanvittige underholdning, korrupsjon, eller det kan bety at han jobber for en religiøs institusjon.