Svindel konkurs

(Konkurs | Villedende | Feignet | Vildledende) Svindel konkurs i en drøm representerer inntekt eller lidelse fra en faktisk konkurs. Hvis man kalles uredelig i en drøm og det er et legitimt vitne til en slik påstand, betyr det økning i inntekten hans. Hvis omstendighetene i drømmen betegner ondskap, betyr det at han vil gå i konkurs eller bli dårlig oppsatt, eller at han vil bruke svak språk, eller bli skitten, eller miste sin integritet. (Se også konkurs)