Grunnlegger

(Støping av metaller | Glass | Gull | Blanding av malmer) I en drøm representerer en grunnlegger en sparsom, noen som ikke kan holde en hemmelighet, en som ikke holder et løfte, en minter, en som skiller godt fra ondskap, en rettferdig dommer som skiller mellom godt og ondt, en flittig håndverker eller en drømmetolk som skiller mellom sanne drømmer og forvirrede, en seer, en hvitvasker eller en kleshåndklær. En grunnlegger i en drøm representerer også en person som folk snakker negativt om, eller en person som er utnevnt til å lede en høyt rangert funksjon.