skum

(Sinne | Skum | Suds | Vannskum) I en drøm representerer skum eller vannskum noe verdiløst. Vannskum kan imidlertid skape en første undring i sinnet eller kanskje være av verdi. Hvis man akkumulerer eller samler noe skummende stoff i drømmen sin, betyr det at han har samlet noe verdiløst, innsatsen som trengs for å samle og bevare det, kan gå tapt.