Talens allmennhet

(Tydelighet av tale | Fluency) Å ha flyt og veltalenhet i tale i en drøm betyr å bli hedret, verdig, å bli en ridder eller bli utstyrt med umåtelig rikdom, eller det kan bety utvidelse av ens krefter og kontroll, velstand fra ens virksomhet, berømmelse , eller det kan bety å oppnå dyktighet i ens håndverk eller handel. Generelt betyr veltalenhet av tale i en drøm ære og varamedlem.