Skumring

(Kveld | Skumring morgen) I en drøm representerer skumringen en ed eller politiske eller militære trekk fra en hersker og hans varamedlemmer.