stumhet

(Tysthet | Stillhet) I en drøm betyr stumhet korrupsjon i ens religiøse engasjement eller usannhet. Hvis man ser seg selv stum i en drøm, betyr det at han fornærmer ledsagerne til Guds profet, som er fred, eller bakser ærefulle mennesker, eller at han er en irettesatt og uforskammet person. Hvis man ser seg selv stum i en drøm, betyr det at han er ignorant. Dumhet i en drøm betyr å melde bort en domstolsavgjørelse, eller å tie stille når man skal tale. Dumhet i en drøm betyr også å nedbryte eller si opp ansettelsen. Hvis man ser tungen bundet opp i en drøm, betyr det at han vil få veltalenhet, mestring av ord, klarhet i talen, visdom i hans ord og velstand, og det betyr at han vil vinne seier over fienden.