På grunn av almisser

(Se Cauterize | Eiendomsskatter)