smultring

Å spise smultring i en drøm betyr penger tjent på moro eller musikk, og det kan representere en flukt fra en farlig ulykke, eller en ville være en dødelig ulykke. Donut i en drøm kan også betegne enten sorg og anger, eller glede og lykke. Å se en smultringbaker i en drøm er et tegn på å rømme fra fare, eller det kan være et tegn på en nærmer seg fare.