Doorstep

(Dørlintel | Dørplate | Terskel) I en drøm representerer dørstokken til ens hus ens makt, eller det kan bety ekteskap. Hvis man ser seg fjerne døren til huset sitt i en drøm, betyr det å miste kraften. Hvis han fjerner dørlintellene til huset sitt i en drøm, betyr det å skille kona. Hvis dørlintellene tas bort og man ikke lenger kunne se dem i drømmen, betyr det hans død. Hvis han fremdeles kan se dem i drømmen, betyr det en sykdom som han vil komme seg fra. Døren overligger i en drøm representerer også en kvinne eller husflaske. Hvis en guvernør ser at dørtrinnene til huset hans blir fjernet i en drøm, betyr det at han blir impeached. Uansett hva som skjer med dørtrinnene i en drøm, skal tolkes som relatert til sin kone eller en kvinne. (Se også terskel)