Mørke

(Ateisme | Uvitenhet | Natt | Uklarhet) I en drøm betyr mørke å streite fra Guds vei, gå tapt, begå en feil, feil, forvirring og forvirring. Hvis man går ut av mørket til lys i sin drøm, betyr det frelse, sikkerhet, veiledning, omvendelse fra synd eller løslatelse fra fengsel. Mørkhet i en drøm representerer også en undertrykkende. Å gå inn på et mørkt sted i en drøm betyr altså å være urettferdig. Uklarhet i en drøm betyr mørket i ens hjerte eller blindhet. Det kan også bety ensomhet, holde seg selv eller gjemme seg for mennesker. (Se også urettferdighet | natt)