Bakhold

Et bakhold for en flittig student i en drøm, betyr å tilegne seg kunnskap og det kan tolkes som å ødelegge prestasjonen til ens religion.