gråter

Å beklage eller gråte i en drøm betyr nød, sorg og stress. Hvis slik klagende eller gråtende gjøres av å frykte Gud den allmektige, betyr det at frelse og glede vil følge. (Se også latter)